Get Adobe Flash player

 

ProBank


Kas ir „PROBANK”?


Probank – tā ir stratēģiska bankas pārvaldības simulācijas spēle. Dalībnieki komandās vada vairāku banku attīstību, kuras 5-6 spēles gadu garumā sacenšas par labākajiem peļņas un tirgus daļas rādītājiem. Sākumā komandai ir jāsakārto bankas darbs, pēc tam jāizveido bankas 6 gadu attīstības stratēģiju un jāievieš to dzīvē. 

  Mērķi un rezultāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mērķi: 

 
Komandas līmenī:
 
 - Panākt vislabākos „tīrās” peļņas summāros rādītājus par 6 gadiem.
 
 - Ieņemt lielāko tirgus daļu
 
 - Attīstīt visstiprāko bankas struktūru
 
 - Paaugstināt bankas reitingu

 
Individuālā līmenī: 

  - Saņemt bankas darbības citu lomu pieredzi

 
 - Saprast, kā banka strādā kopumā

 
 - Iegūt stratēģiskās bankas pārvaldības pieredzi

 

 Rezultāti:


 - Izpratne par visas bankas darbību kopumā – kopējās ainas iegūšana


 - Izpratne par savu vietu bankā un citu pozīciju darba svarīgumu


 - Izpratne par to, kā un kādi faktori un lēmumi ietekmē bankas peļņu

 
 - Iespēja ātri redzēt savu stratēģisko lēmumu reālos rezultātus

 

 

  ”ProBank” norise:

 • Komandas, lomas 
  • Katru banku vada pārvaldnieku komanda, kura sastāv no trīs cilvēkiem. Lomas komandās – 
     bankufiliāļu tīkla direktors, patēriņa kreditēšanas tīkla direktors, ģenerāldirektors, kurš arī atbild par kapitāla un finanšu piesaisti.
  • Papildus spēlē piedalās CB direktors, klienti un kreditori (šīs lomas spēlē treneris), kuri nodrošina nepieciešamo mijiedarbību ar ārējo vidi.
  • Divu dienu simulācijas spēles laikā lomas komandā mainās, katrs dalībnieks izmēģina katru lomu, - tā rezultātā rodas uz pieredzi balstīta bankas darbības kopējā aina.

 

 • Spēles gaita
  • Spēle sastāv no spēles periodiem – gadiem. Pirms spēles gada komanda plāno savas bankas stratēģiju, gada laikā – ievieš to dzīvē un spēles gada beigās sarēķina iegūto peļņu. Pēc kārtējā spēles gada komanda saņem teorijas daļu lēmumu pieņemšanā par bankas stratēģiju, kā arī atgriezenisko saiti no trenera par izdarītajiem lēmumiem. Un tā 5-6 spēles gadus.
  • Sākumā banka ir maza,- tai ir maz produktu – skaidras naudas kredīti, depozīti banku filiāļu tīklam un patēriņa kreditēšana veikalu tīklos un tā darbojas tikai vienā reģionā. Komandas uzdevums – attīstīt banku, veidojot attiecības ar veikalu tīkliem, ieiet jaunos reģionos, atverot jaunas filiāles un attīstīt jaunus produktus – kredītkartes un debetkartes, auto-līzings un depozīti, kā arī savu bankomātu tīklu.
  • Spēle notiek uz diviem laukumiem. Banku filiāļu tīkla direktors spēlē pie speciāla banku filiāļu tirgus galda kopā ar 3-5 konkurentiem. Tāpat patēriņa kreditēšanas tīkla direktors spēlē pie speciāla tīklu tirgus un individuālo veikalu galda. Ģenerāldirektors nodrošina saiti un līdzsvaru starp abām biznesa līnijām, atbild par stratēģiju, finanšu plūsmām un abu nozaru atbilstību.

 

 • Spēle atspoguļo banku darbības sekojošās nozares:

  • Patēriņa kredītu pārdošanas tīkla attīstība
  • Savu filiāļu tīkla attīstība un ienākšana jaunos reģionos
  • Banku produktu attīstība un ieviešana sistēmā – kredīti, kredītkartes un debetkartes, auto-līzings, naudas pārvedumi, hipotēkas un depozīti.
  • Kapitāla piesaiste kredītu izsniegšanai
  • Bankas un produktu mārketings.
  • Peļņas/zaudējumu  aprēķins un sapratne par to
  • Šo procesu stratēģiska un taktiska vadība

 

”PROBANK” auditorija

 • Bankas pārvaldniekiem (dziļais līmenis)
 • Bankas darbiniekiem (parastais līmenis)

 

Spēles detaļas:

 • Norises ilgums – 2 dienas (16 stundas)
 • Grupas lielums 15-30 cilvēki.

 

Spēles iespējas:

 • Spēlēt tikai vienu biznesa daļu – bankas filiāles vai patēriņa kreditēšanu.
 • Adaptēt spēli tieši Jūsu bankas biznesa struktūrai, ja tiek nopirkta licence,- patstāvīgai simulācijas spēles izmantošanai bankā.

 

Pieteikuma anketa semināram

Vārds, uzvārds:*
Uzņēmuma nosaukums:
E-pasts:*
Kontakttālrunis:
Ievadiet drošības kodu:
Ievadiet drošības kodu
* - jāaizpilda obligāti
 

Aktuāli

Stratēģija, komanda, finanses
Izproti līderību
Laika plānošanai uzņēmumā
Laika plānošanas uzlabošanai
Lēmumu pieņemšanas prasmēm
KLIMATA UZLABOŠANA KOLEKTĪVĀ
Veiksmei biznesa pārrunās
Praktiskā komandas veidošanas spēle
Pārdošanas prasmju uzlabošanai
Izproti savas spējas

NTI Efektivitātes mēnešraksts
Tas sniegs jums praktiskus padomus, kā paaugstināt efektivitāti, uzlabojot vadības, līderības, pārrunu, pārdošanas, personiskā darba organizācijas u.c. prasmes, kā arī informāciju par NTI jaunumiem un piedāvājumiem apmācību jomā.
 
 

Par mums   |   Semināru programmas   |   Lietišķās apmācību spēles   |   Pakalpojumi   |   Kontakti