Get Adobe Flash player

 

Menedžmenta konsultācijas

Organizācijas misijas, vīzijas un vērtību noteikšana un izstrāde


Rezultāti:
 • Pēc būtības (nevis formāli) izstrādāta uzņēmuma vai nodaļas misija, vīzija un vērtības.
 • Uzņēmuma darbinieki misiju un vīziju ir pēc būtības pieņēmuši (sirdī).
 • Paaugstināts komandas gars un motivēti darbinieki, kuri piedalās šajā procesā.
Darba saturs:
 • Esošās situācijas un korporatīvās politikas izpēte.
 • Uzņēmuma vērtību noteikšana:
  • Sapratne par vērtību jēdzienu.
  • Personisko darba vērtību noteikšana.
  • Personisko vērtību prioritāšu noteikšana.
  • Uzņēmuma vērtību noteikšana, balstoties komandas kopējās un individuālajās vērtībās.
 • Uzņēmuma misijas noteikšana:
  • Efektīva misijas formulējuma sastāvdaļas.
  • Kompānijas galveno iesaistīto pušu definēšana.
  • Kompānijas atšķirīgo priekšrocību noteikšana.
  • Kompānijas pamatpakalpojumu definēšana.
  • Uzņēmuma misijas formulējuma izveidošana.
 • Uzņēmuma vīzijas noteikšana:
  • Sapratne par vīzijas jēdzienu. Vīzijas saistība ar ilgtermiņa mērķiem.
  • Komandas vīzijas fantāzijas radīšana.
  • Uzņēmuma vīzijas formulējuma izveidošana.
 • Uzņēmuma identitātes izstrādāšana (nepieciešamības gadījumā):
  • Sapratne par uzņēmuma identitātes jēdzienu.
  • Identitātes formulēšana.
  • Identitātes metaforas radīšana.
 • Misijas, vīzijas un vērtību komunikācijas plāna visiem darbiniekiem izstrādāšana.

Tālrunis sīkākām uzziņām — 6 7316888

Uzņēmuma pārdošanas vai klientu apkalpošanas standartu un procedūru izstrāde un ieviešana


Rezultāti:
 • Dokumentētas uzņēmumā esošās pārdošanas (un / vai klientu apkalpošanas) procedūras.
 • Izstrādātas tās pārdošanas (un / vai klientu apkalpošanas) procedūras, kuras uzņēmumam ir nepieciešamas, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav ieviestas.
 • Izveidota vienota, visu akceptēta pārdošanas (un / vai klientu apkalpošanas) rokasgrāmata, kura satur uzņēmumā visas uz doto tēmu attiecināmās procedūras un principus.
 • Izstrādātās procedūras ir ieviestas dzīvē.
Konsultāciju saturs:
 • Uzņēmuma klientu apkalpošanas standarta un procedūru izstrāde.
 • Uzņēmuma pārdošanas standarta un procedūru izstrāde.
 • Izstrādāto standartu ieviešana dzīvē.

Tālrunis sīkākām uzziņām — 6 7316888

Uzņēmuma apmācību stratēģijas un sistēmas izstrāde


Rezultāti:
 • Izveidota uzņēmuma apmācību stratēģija.
 • Izveidota uzņēmuma apmācību sistēma.
Konsultāciju saturs:
 • Uzņēmuma darbinieku esošo kompetenču analīze.
 • Uzņēmuma darbinieku vēlamo kompetenču analīze.
 • Ilgtermiņa apmācību mērķu nospraušana.
 • Apmācību mērķgrupu noteikšana.
 • Apmācību programmas sastādīšana katrai mērķgrupai.
 • Apmācību programmas realizēšana.
 • Apmācības rīkošana par uzņēmuma produktu.
 • Pieredzes apmācības un darbaudzināšanas ieviešana uzņēmumā.
 • Apmācību sistēmas vadīšana.

Tālrunis sīkākām uzziņām — 6 7316888

Uzņēmuma vadītāja individuālā sasniegumu konsultēšana


Kas ir individuālā sasniegumu konsultēšana (results coaching)?

  Katram sportistam jebkurā sporta veidā ir treneris. Trenera uzdevums ir — aizvest sportistu līdz uzvarai. Tas nozīmē: analizēt viņa esošās prasmes un iemaņas, palīdzēt sportistam uzstādīt mērķus, kā arī sastādīt mērķa sasniegšanas plānu. Pēc tam pats svarīgākais ir regulāri sekot sportista progresam, no malas vērojot sniegumu un veicot korekcijas, lai novērstu radušās problēmas.

  Individuālais treneris (personal coach) darbojas līdzīgi, “trenējot dzīves sportistus” — cilvēkus, kuri grib būt maksimāli efektīvi darbā un privātajā dzīvē un gūt ievērojamus rezultātus. Līdzīgi kā sportā, individuālais treneris (IT) vēro savu klientu no malas, analizē viņa rīcību un palīdz veikt uzstādītā mērķa sasniegšanai nepieciešamās korekcijas, kuras pats cilvēks bieži vien nespēj pamanīt, jo atrodas iekšā procesā.

Strādājot ar individuālo treneri, var iegūt:
 • Iespēju apsteigt citus un pie mērķa nonākt ātrāk.
 • Palielināt savu personiskās izaugsmes tempu par 300%.
 • Būtiski palielināt savu motivāciju mērķu sasniegšanai.
 • Iegūt vērtīgu padomdevēju un sabiedroto, kurš vienmēr ir jūsu pusē.
 • Laiku, kad jūtaties labi, un paaugstināt savu psiholoģisko komfortu.
Ieguvumi, izmantojot individuālo sasniegumu konsultēšanu:
 • Kristālskaidri formulēti mērķi.
 • Soli pa solim izstrādāts plāns mērķu sasniegšanai.
 • Paaugstināta personiskā pārliecība.
 • Iekšēja saskaņa.
 • Atrisinātas personiskās problēmas.
 • Prasme pieņemt lēmumus, lai visefektīvāk izmantotu savus resursus.
 • Uzsākšana izmantot apslēptās iekšējās rezerves.
 • Spēja būt publiskam cilvēkam, māka komunicēt un patikt apkārtējiem.
 • Patīkama stāja, gaita un balss.
Konsultāciju ilgums:
 • IT Bronzas pakete: iepazīšanās sesija, kurai seko astoņu stundu ilgas sesijas, katru nedēļu viena — divu mēnešu garumā.
 • IT Sudraba pakete: iepazīšanās sesija, kurai seko 16 stundu ilgas sesijas, katru nedēļu viena — četru mēnešu garumā.
 • IT Zelta pakete: iepazīšanās sesija, kurai seko astoņu stundu ilgas personiskas sesijas un iespēja neierobežotam daudzumam telefonisku sesiju divu mēnešu garumā.

Tālrunis sīkākām uzziņām — 6 7316888

Pārdošanas vadības konsultācijas


Mērķis:
 • Uzlabot uzņēmuma pārdošanas daļas darbību.
Konsultāciju saturs:
 • Pārdošanas daļas darba analīze.
 • Pārdošanas stratēģijas izvēle un ieviešana.
 • Pareizo pārdošanas metožu izvēle.
 • Pārdošanas procedūru izveidošana un ieviešana.
 • Pārdošanas personāla motivēšanas sistēma un motivēšana.
 • Pārdošanas personāla darba organizācija, vadīšana un kontrole.
 • Pārdošanas darbinieku apmācības stratēģija, ieskaitot produktu apmācību, darbaudzināšanu un stažēšanos.
 • Pārdošanas dokumentācijas (piedāvājumi, bukleti utt.) sagatavošana.
 • Klientu apkalpošanas vadīšanas specifika.

Tālrunis sīkākām uzziņām — 6 7316888

Individuālais mediju treniņš


Mērķauditorija:
 • Politiķi, vadītāji, preses sekretāri, sabiedrisko attiecību speciālisti un citi cilvēki, kuriem bieži jāuzstājas televīzijā, radio vai jāsniedz intervijas preses pārstāvjiem.
Rezultāti:
 • Izveidots efektīvs imidžs un tēls, vai arī uzlabots esošais publiskais tēls.
 • Attīstītas nepieciešamās uzstāšanās iemaņas.
 • Paaugstināta publiskās uzstāšanās efektivitāte.
Konsultāciju saturs:
 • Esošo publiskās uzstāšanās iemaņu analīze.
 • Vēlamā publiskā tēla izveidošana.
 • Pārliecinošas neverbālikas izstrādāšana.
 • Balss izmantošanas efektivitātes uzlabošana.
 • Uz mērķi virzoša runas satura veidošana.
 • Grūto situāciju (agresija, nelabvēlība, iebildumi) modelēšana.
 • Lampu drudža un cita veida satraukumu pārvarēšana.

Tālrunis sīkākām uzziņām — 6 7316888

Organizācijas kultūras izstrāde un ieviešana


Konsultāciju saturs:
 • Uzņēmuma misijas izstrādāšana.
 • Uzņēmuma vīzijas izstrādāšana.
 • Organizācijas vērtību noteikšana.
 • Uzņēmuma principu definēšana.
 • Uzņēmuma ētikas kodeksa izstrādāšana.
 • Uzņēmuma iekšējās komunikācijas kultūras izstrādāšana.
 • Izstrādātās kultūras praktiska ieviešana.

Tālrunis sīkākām uzziņām — 6 7316888

 

Aktuāli

Stratēģija, komanda, finanses
Izproti līderību
Laika plānošanai uzņēmumā
Laika plānošanas uzlabošanai
Lēmumu pieņemšanas prasmēm
KLIMATA UZLABOŠANA KOLEKTĪVĀ
Veiksmei biznesa pārrunās
Praktiskā komandas veidošanas spēle
Pārdošanas prasmju uzlabošanai
Izproti savas spējas

 
 

Par mums   |   Semināru programmas   |   Lietišķās apmācību spēles   |   Pakalpojumi   |   Kontakti