Get Adobe Flash player

 

Mūsu apmācību koncepcija

Pieredzē balstīta mācīšanās

Mēs vārdam „apmācības” piešķiram citu nozīmi — mūsu apmācības nenozīmē klausīšanos, bet gan pieredzes apgūšanu.
Mēs uzskatām, ka zināt nozīmē prast izdarīt. Mēs esam pārliecināti, ka cilvēki vislabāk mācās no savas pieredzes. Cilvēki iemācās vairāk, praktizējot prasmes, nevis, runājot par tām. Mēs uzskatām, ka vislabākās metodes ir aktivitātes ar maksimālu iesaistīšanos — lomu spēles, simulācijas, interaktīvi uzdevumi un darbs ar reālām dalībnieku dzīves situācijām.

Prasmju spēks

Apmācību rezultāti ir tas, ko cilvēks izmanto, izmaina vai atceras sešus mēnešus pēc apmācībām. Tas ir tas, ko mēs dēvējam par īstiem rezultātiem. Vislabākos panākumus apmācībās lielākoties sasniedz cilvēki, kuri ir ļoti motivēti apgūt prasmes, par kurām viņi ir kaut ko dzirdējuši savā dzīvē. Prasmes ir jāapgūst nodarbību telpā, jo saskaņā ar mūsu pieredzi, sešus mēnešus pēc apmācībām atmiņā paliek tikai tas, kas ir mācīts un praktizēts nodarbību telpā.

Kādas noteiktas prasmes apgūšanai nepieciešams 21 atkārtojums, tāpēc mēs treniņam un praktiskiem uzdevumiem apmācību seminārā veltām līdz pat 80%. Mēs ļaujam cilvēkiem vingrināt prasmes, kļūdīties, mācīties no savām un citu kļūdām, darīt atkal, uzlabot un atkal darīt, līdz prasme ir pilnībā apgūta un kļuvusi par „spēku”, nevis vienkārši ideju viņu prātos.

Apmācību rezultāti

Mēs uzskatām, ka vislielākā atdeve no apmācībām ir tad, ja tiek ne vien trenētas prasmes, bet arī skarta katra dalībnieka personība. Mūsu apmācību rezultātā cilvēki kļūst spējīgi sasniegt iespaidīgus rezultātus gan darbā, gan arī personiskajā dzīvē.

Atšķirīgā pieeja

Mūsu semināru saturs ir balstīts uz dziļu izpēti un veiksmīgu cilvēku modelēšanu visās sfērās, kurās mēs mācām – uzņēmumu un nodaļu vadītāji, pārdošanas speciālisti, pārrunu un prezentāciju vadītāji, komunikāciju speciālisti utt. Mūsu apmācību saturs balstās uz atšķirīgu pieeju, kas padara mūs atšķirīgus no citiem, – uz tādiem un tikai un vienīgi tādiem uzvedības un rīcības modeļiem, prasmēm, stratēģijām, uzskatiem un principiem, kas iespējami īsākā laikā garantē nepieciešamo rezultātu sasniegšanu.

Apmācību veikšanai nepieciešamā analīze

Pirms apmācību uzsākšanas kopīgi ar klienta kompānijas attiecīgajiem speciālistiem tiek veikta esošās situācijas analīze, pievēršot uzmanību specifisku sektoru stiprajām un vājajām pusēm. Nepieciešamības gadījumā veicam arī visu vai atsevišķu dalībnieku patreizējo prasmju novērtējumu. Tad visas iesaistītās puses vienojas par apmācību specifiskajiem mērķiem. Tikai pēc tam sākas gatavošanās apmācību procesam, pasniedzējam iepazīstoties ar kompāniju, tās mērķiem un vajadzībām.

Pielāgošanās un elastība

Mēs esam spējīgi savas apmācību programmas pielāgot klienta organizācijas specifiskajām vajadzībām, pasniedzējam sadarbojoties ar organizācijas pārstāvjiem. Mūsu kompetencēs ietilpst arī jaunu programmu veidošana, kas atbilst klientu norādītajām problēmām vai darbības nozares specifikai.

Atklātie un korporatīvie semināri

Atklātajos semināros piedalās dalībnieki no dažādām organizācijām. Šie kursi notiek mūsu telpās nelielās grupās un to datumi ir iepriekš noteikti.
Korporatīvo semināru programmas tiek veidotas un pielāgotas konkrētajam uzņēmumam un tā darbības specifikai.

Pirms apmācību uzsākšanas organizācijā tiek veikta situācijas analīze, pievēršot uzmanību konkrētās jomas stiprajām un vājajām pusēm. Vajadzības gadījumos notiek kursa dalībnieku esošo iemaņu izvērtēšana. Pēc tam kopīgi tiek noteikti apmācību mērķi. Tālāk seko apmācību programmas sagatavošanas process, kura laikā pasniedzējs iepazīstas ar uzņēmuma specifiku un konkrētajām problēmām.

Apmācību semināra beigās dalībnieki iegūst konkrētas zināšanas un iemaņas. Mūsu prakse rāda, ka vislielākais rezultātu uzlabojums klienta organizācijā notiek ilgtermiņa 2 - 3 gadu apmācību programmu rezultātā. Tieši tāpēc mēs rekomendējam veidot ilgtermiņa attīstības programmas, kur uzņēmuma darbiniekiem apmācības notiek vismaz reizi pusgadā. Mēs šajā gadījumā darbojamies kā ilgtermiņa konsultants, regulāri mācot arvien jaunas augstāka līmeņa prasmes, dodot uzdevumus šo iemaņu nostiprināšanai un izvērtējot sasniegto.

Zvani un uzzini vairāk — 6 7316888!

 

Aktuāli

Stratēģija, komanda, finanses
Izproti līderību
Laika plānošanai uzņēmumā
Laika plānošanas uzlabošanai
Lēmumu pieņemšanas prasmēm
KLIMATA UZLABOŠANA KOLEKTĪVĀ
Veiksmei biznesa pārrunās
Praktiskā komandas veidošanas spēle
Pārdošanas prasmju uzlabošanai
Izproti savas spējas

 
 

Par mums   |   Semināru programmas   |   Lietišķās apmācību spēles   |   Pakalpojumi   |   Kontakti