Get Adobe Flash player

 

Komandas treniņš „Holivuda”

Rezultāti
 • Uzņēmuma vērtības reāli iedzīvinātas darbinieku dzīvē
 • Augsta darbinieku emocionālā saikne ar kompānijas vērtībām
 • Saliedēta uzņēmuma komanda kā vienots veselums
 • Atklāts darbinieku radošais potenciāls
 • Paaugstinās darbinieku ilgtermiņa motivācija
 • Neaizmirstams emocionāls notikums darbinieku dzīvē
 • Prasmes:
  • sadarboties, strādājot pie reāla projekta reālā komandā
  • veidot produktīvas un saliedētas darba komandas
  • sadalīt un vienoties par lomām komandās
  • izveidot filmas scenāriju un uzņemt filmu
  • efektīvi komunicēt komandā
  • prezentēt galaproduktu
Norise

3 dienas

Seminārā dalībnieki vairākās komandās uzņem 5-15 minūšu garas filmas par kompānijas vērtībām, izejot cauri visām komandas attīstības stadijām. Rezultātā tiek radīti paliekoši produkti – filmas par uzņēmuma vērtībām, kas izmantojamas turpmākajā kompānijas darbā.

Semināra gaitā treneri individuāli „koučē” katru no komandām par savstarpējās sadarbības un efektivitātes tēmām. Treneri vēro komandas un reizi 3-4 stundās vada t.s. „koučinga” sesijas. Šo sesiju laikā viņi dalībniekiem dod savu atgriezenisko saiti, kā arī panāk, ka grupas dalībnieki paši analizē savas komandas darbu, pieņem lēmumus to uzlabot, kā arī reāli tālākajā darbībā šo darbību uzlabo – t.i. notiek reāls mācību process.

Treniņš notiek izbraukumā – viesu namā (vēlams ārpus pilsētas), kurā ir iespējams nodrošināt ēdināšanu un nakšņošanu visiem semināra dalībniekiem, kā arī filmēšanai nepieciešamās telpas.

Zvani, lai uzzinātu vairāk — 67316888!

Pieteikuma anketa semināram

Vārds, uzvārds:*
Uzņēmuma nosaukums:
E-pasts:*
Kontakttālrunis:
Ievadiet drošības kodu:
Ievadiet drošības kodu
* - jāaizpilda obligāti
 

Aktuāli

Stratēģija, komanda, finanses
Izproti līderību
Laika plānošanai uzņēmumā
Laika plānošanas uzlabošanai
Lēmumu pieņemšanas prasmēm
KLIMATA UZLABOŠANA KOLEKTĪVĀ
Veiksmei biznesa pārrunās
Praktiskā komandas veidošanas spēle
Pārdošanas prasmju uzlabošanai
Izproti savas spējas

NTI Efektivitātes mēnešraksts
Tas sniegs jums praktiskus padomus, kā paaugstināt efektivitāti, uzlabojot vadības, līderības, pārrunu, pārdošanas, personiskā darba organizācijas u.c. prasmes, kā arī informāciju par NTI jaunumiem un piedāvājumiem apmācību jomā.
 
 

Par mums   |   Semināru programmas   |   Lietišķās apmācību spēles   |   Pakalpojumi   |   Kontakti